MJ Sansevere

MJ Sansevere shakes paws with Nikki the German Shepherd/boxer mix. Photo by Rebecca Isenhart

MJ Sansevere shakes paws with Nikki the German Shepherd/boxer mix. Photo by Rebecca Isenhart